Latest News From Our Blog

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 06.10.2019

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 06.10.2019

By K' Abel in Thanh niên on 30 Tháng Chín, 2019

Chúa nhật 06.10.2019.

 1. Đề tài: VÂNG PHỤC LẼ THẬT.
 2. Kinh Thánh: Ga-la-ti 5:7-12; Giăng 8:31-36.
 3. Câu gốc: “Các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi” (Giăng 8:32).
 4. Đố Kinh Thánh: A-mốt 1-5.
 5. Thể loại: Hướng dẫn học Kinh Thánh.

* CHỈ DẪN: (Xem chỉ dẫn Chúa nhât 18.8.2019).

(1.1) Câu hỏi phát hiện (sự kiện, việc xảy ra): Lẽ thật là gì?

(1.2) Câu hỏi suy luận (Tìm biết ý nghĩa hay sự dạy dỗ): Tại sao vâng phục lẽ thật là điều cần thiết cho đời sống tự do của Cơ đốc nhân?

(1.3) Câu hỏi áp dụng (Ứng dụng sự dạy dỗ của Lời Chúa vào đời sống): Bạn đã vâng phục lẽ thật như thế nào? Bổn phận của bạn trước những người không vâng phục lẽ thật là gì?

(2.1) Câu hỏi phát hiện: Những yếu tố cần thiết nào giúp bạn vâng phục lẽ thật?

(2.2) Câu hỏi suy luận: Thế nào là đời sống vâng phục lẽ thật?

(2.3) Câu hỏi áp dụng: Trong cuộc sống hằng ngày, sự vâng phục lẽ thật là điều khó hay dễ thực hành? Nếu khó, xin bạn nêu ra vài lý do. Làm thế nào để bạn thắng?

* TÀI LIỆU THAM KHẢO.

 1. DẪN GIẢI.

Nếu phân tích cho cùng thì nhu cầu thiết yếu nhất của người là chân lý hay lẽ thật. Nhưng thế giới nầy tìm đâu ra chân lý? Từ khi loài người sa ngã, Sa-tan cũng đã gieo rắc sự giả dối trong thế gian, đưa người càng xa lẽ thật của Chúa để rơi vào ách nô lệ của tội lỗi. Cho nên trong đời sống tự do, một trong những hiểm họa mà Cơ đốc nhân phải đối phó là sự giả dối, như điều Phao-lô cảnh tỉnh các tín hữu Ga-la-ti: Hãy coi chừng tiên tri giả.

Vì vậy ở giữa thế gian tối tăm đầy dẫy gian trá nầy, sự tìm biết lẽ thật và vâng theo lẽ thật là vấn đề rất quan trọng cho mỗi Cơ đốc nhân trong nếp sống đạo hằng ngày.

Lẽ thật là gì? Tại sao vâng phục lẽ thật là điều cần thiết? Và thế nào là vâng phục lẽ thật?

 1. SỰ CẦN THIẾT PHẢI VÂNG PHỤC LẼ THẬT.

Lẽ thật hay chân lý nói chung có tác dụng phóng thích người ta khỏi những áp bức đối với thể chất, tinh thần, và tâm linh, để hướng về sự tự do cao cả nhất của con người. Vì thế, xuyên qua thời gian và không gian Cơ Đốc giáo vẫn là tôn giáo của sự cứu rỗi, vì là nguồn của chân lý, thách thức với những suy thịnh của triết lý nầy, học thuyết nọ của con người.

Một cách rõ ràng, không có huyền thoại mơ hồ nào cả khi Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời đi vào lịch sử của loài người và tuyên bố cách quả quyết rằng: “Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống” (Giăng 14:6). Cả Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời mà lời Ngài là lẽ thật (Giăng 17:17). Và lẽ thật gồm tóm trong Chúa Giê-xu, là nguồn chân lý. Chỉ trong Ngài lẽ thật về Đức Chúa Trời, về con người, về sự cứu rỗi được bày tỏ. Như thế lẽ thật mà Phao-lô nói trong câu 7 không phải là một mớ lý thuyết suông, nhưng là một sự biểu tỏ của một thân vị, là Chúa Giê-xu Christ được khải thị bởi Đức Chúa Trời. Phao-lô gọi đó là lẽ thật Tin Lành mà ông rao giảng (1:11-12; 2:5; 1Côr 2:2).

Trong câu 10-11, Phao-lô biện minh cho mình trước sự xuyên tạc của nhóm chủ luật rằng ông cũng giảng phép cắt bì. Lời nầy có thể ám chỉ việc Phao-lô cắt bì cho Ti-mô-thê vốn là người Do-thái (Công 16:3-4), có thể gây sự hiểu lầm cho kẻ khác. Nên Phao-lô quả quyết rằng ông không còn giảng phép cắt bì nữa, chỉ giảng về Chúa Giê-xu và thập tự giá của Ngài mà thôi. Bằng chứng là ông đang bị bắt bớ về thập tự giá của Chúa Giê-xu, vì Ngài là lẽ thật có quyền năng buông tha người khỏi ách nô lệ của tội lỗi để được tự do (Giăng 8:32,36). Trong lẽ thật tức trong Đấng Christ, có tự do, sự sáng và sự sống. Trái lại trong sự giả dối, chỉ có nô lệ, tối tăm và sự chết, mà Sa-tan là cha của sự giả dối đang hành động trong thế gian (Giăng 8:44). Vì vậy, thật rất cần cho Cơ đốc nhân là người bởi đức tin tiếp nhận Tin lành cho được tự do, thì cũng tiếp tục bởi đức tin bước đi trong sự vâng phục lẽ thật để giữ vững sự tự do của mình trong Đấng Christ.

Qua lẽ cần trên cho Cơ đốc nhân ý thức được hiểm họa của sự giả dối. Trong câu 7, Phao-lô mô tả các tín hữu Ga-la-ti trong hình ảnh của người chạy đua – chỉ về đời sống của người nhắm về mục đích Chúa gọi. Họ là những người chạy giỏi được Phao-lô khen ngợi, nhưng đồng thời ông cũng cảnh cáo họ về sự quyến dụ của phái chủ luật, nghe theo điều giả dối trái với lẽ thật Tin Lành.

Chữ “ngăn trở” là một từ ngữ quân sự, chỉ về sự chặn đường kẻ nghịch, khiến đối phương không đạt đến mục tiêu. Cũng vậy, kẻ chủ luật gieo rắc sự giả dối, khiến họ thay vì đến sự tự do, lại rơi vào ách nô lệ của luật pháp. Chữ “men” trong câu 9 chỉ về tà thuyết. Sự nổi dậy của men chỉ về ảnh hưởng phá hoại của tà thuyết, chỉ gieo rắc vào một số ít các tín hữu thôi, nhưng cũng đủ làm băng hoại cả cộng đồng Hội Thánh. Như một chút men làm dậy cả đống bột kia vậy. Vì lẽ đó, một mặt Phao-lô cảnh cáo tín hữu coi chừng men của kẻ giả dối, mặt khác, ông cảnh cáo kẻ giả dối rằng sự dạy dỗ của họ thật ra chỉ gieo sự rối loạn trong người khác chớ chẳng đưa ai đến sự tự do cả. Như vậy, thà họ tự chặt mình thì hơn. Chặt mình là chữ dùng để chỉ sự cắt một phần thân thể mà các thầy tế lễ đa thần giáo làm để dâng cho thần Cylebe. Ở đây Phao-lô ám chỉ về phép cắt bì mà kẻ chủ luật muốn ép buộc kẻ khác thì tốt hơn họ hãy thực hành cho mình.

 1. ĐỜI SỐNG VÂNG PHỤC LẼ THẬT.
 2. Thế nào để vâng phục lẽ thật?

Có ba yếu tố cần thiết giúp chúng ta trong sự vâng phục lẽ thật:

(1) Đầu phục Thánh Linh: Giăng 16:13 bày tỏ Thánh Linh là Thần Lẽ Thật được ban cho kẻ tin, để bày tỏ cho chúng ta biết Đấng Christ, và soi sáng cho chúng ta phân biệt được lẽ thật với điều giả dối. Cho nên vâng theo sự dẫn dắt của Thánh Linh tức là chúng ta bước đi trong lẽ thật của Chúa.

(2) Đức tin vì biết chắc lẽ thật cuối cùng sẽ thắng và có lòng can đảm nói lên lẽ thật. Như Luther chẳng sợ hãi khi bày tỏ chân lý cứu rỗi trước kẻ toan hại mạng sống mình.

(3) Trả giá cho sự vâng phục lẽ thật: Người vâng phục lẽ thật có thể bị đời chế nhạo, bắt bớ hay giết hại. Đây là thách thức cho người tự do trong Đấng Christ trước sự lựa chọn: Theo điều giả dối hay vâng phục lẽ thật?

 1. Thế nào là đời sống vâng phục lẽ thật? Một đời sống vâng phục lẽ thật được bày tỏ trong hai khía cạnh nầy:

(1) Giữ vững lẽ thật cho chính mình: Điều nầy có nghĩa trong mọi việc chúng ta làm, trong cách chúng ta đối xử với người khác đều theo đúng với lời Chúa dạy.

(2) Bày tỏ lẽ thật cho người khác: Đối với kẻ sai lạc, chúng ta có lòng trung tín rao giảng lời của lẽ thật, tránh không cãi lẽ, nhưng với lòng nhịn nhục và mềm mại giúp đỡ kẻ lầm lạc biết lẽ thật của Chúa (2Ti-mô-thê 2:15-16,24-26; 4:3-4).

Tóm lại:

 1. Đời sống vâng phục lẽ thật mới thật sự là đời sống tự do.
 2. Bày tỏ lẽ thật cho kẻ sai lầm là trách nhiệm của người biết lẽ thật.
 3. CÂU HỎI SUY GẪM VÀ ỨNG DỤNG.
 4. a. Chữ lẽ thật trong c.7 có nghĩa gì? (Ga-la-ti 1:11-12; 2:5; 1Côr 2:2; Giăng 14:6; 17:17).
 5. Chữ “men” trong c.9 chỉ về điều gì?
 6. Phao-lô cảnh cáo các tín hữu điều gì? Ông quở trách kẻ giả dối thế nào? Tại sao? (c.7-12).
 7. Tại sao sự vâng phục lẽ thật là điều cần thiết cho đời sống tự do của Cơ Đốc nhân? (Giăng 8:32-36; 17:15-17).
 8. a. Bí quyết nào giúp cho chúng ta vâng phục lẽ thật? (Giăng 8:12; 16:12-13; Ê-phê-sô 4:21-24; Hêb 11:24-27).
 9. Trong thời sau rốt, Cơ Đốc nhân đương đầu với những vấn đề nào? (2Ti 4:3-4).
 10. Trước sự giả dối của thế gian và kẻ lầm lạc, là người có lẽ thật của Chúa, chúng ta phản ứng thế nào? (2Ti 2:15-16,24-26).
 11. Bạn đang bước đi trong sự vâng phục lẽ thật không? Qua bài học nầy, có điểm nào sai trật bạn phải quyết định thay đổi cho đúng với lẽ thật của Chúa?

 

 

 

Post CommentLeave a reply