Ngày: Tháng Chín 30, 2019

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT.06.10.2019

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT.06.10.2019

in NAM GIỚI on 30 Tháng Chín, 2019

Chúa nhật 06.10.2019.

  1. Đề tài: SỐNG YÊU THƯƠNG.
  2. Kinh Thánh: Ê-phê-sô 5:1-21.
  3. Câu gốc: “Hãy bước đi trong sự yêu thương, cũng như Đấng Christ đã yêu thương anh em…” (Ê-phê-sô 5:2).
  4. Đố Kinh Thánh: Khải 13-16.
  5. Thể loại: Kể chuyện hoặc thoại.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 06.10.2019

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 06.10.2019

in Thanh niên on 30 Tháng Chín, 2019

Chúa nhật 06.10.2019.

  1. Đề tài: VÂNG PHỤC LẼ THẬT.
  2. Kinh Thánh: Ga-la-ti 5:7-12; Giăng 8:31-36.
  3. Câu gốc: “Các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi” (Giăng 8:32).
  4. Đố Kinh Thánh: A-mốt 1-5.
  5. Thể loại: Hướng dẫn học Kinh Thánh.

Read More