Latest News From Our Blog

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. Chúa Nhật 14.7.2019

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. Chúa Nhật 14.7.2019

By K' Abel in Thanh niên on 14 Tháng Bảy, 2019

Chúa nhật 14.7.2019.

 1. Đề tài: KINH THÁNH (Chúa nhật Kinh Thánh).
 2. Kinh Thánh: 2Phi-e-rơ 1:20-21; 2Ti-mô-thê 3:14-17.
 3. Câu gốc: “Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình” (2Ti-mô-thê 3:16).
 4. Đố Kinh Thánh: Ê-xê-chi-ên 26-30.
 5. Thể loại: Thuyết trình.

* CHỈ DẪN: Thuyết trình.

 1. Giao đề tài thuyết trình cho một nhóm trước nhiều tuần lễ.
 2. Nhóm sẽ họp lại để cùng nghiên cứu bố cục, tác giả, nội dung, mục đích của Kinh Thánh trong phần tài liệu tham khảo.
 3. Nhóm cử một nhóm viên đảm trách thuyết trình. Cả nhóm sẽ có trách nhiệm cung cấp thêm tài liệu. Người thuyết trình dựa trên tài liệu để soạn.
 4. Soạn xong, người thuyết trình sẽ trình bày những ý chính trước nhóm để lấy ý chung. Tránh đưa ra những ý kiến riêng.
 5. Sau giờ thuyết trình, các nhóm khác sẽ đặt câu hỏi. Cả nhóm chịu trách nhiệm đề tài sẽ trả lời.

* TÀI LIỆU THAM KHẢO.

KINH THÁNH.

Điều trước tiên và quan trọng hơn hết mà bạn cần phải biết là Kinh Thánh. Trong Kinh Thánh bạn sẽ tìm thấy tất cả những chân lý của Chúa. Đời sống thiêng liêng của bạn sẽ được định hướng theo thái độ của bạn đối với Kinh Thánh.

Kinh Thánh là Lời của Đức Chúa Trời ban cho con người. Chúa đã dùng một nhóm người thuộc nhiều thành phần của một quốc gia bé nhỏ ở Á Châu – Do Thái – để chép Kinh Thánh, nhưng Kinh Thánh đã được phổ biến khắp năm châu, và cho đến nay, gần một nửa số dân thế giới, từ những quốc gia văn minh tiên tiến nhất cho đến những dân tộc chậm tiến nhất, yêu mến, quí trọng, xem như khuôn vàng thước ngọc, một tác phẩm không hề sai lầm (vô ngộ), một tài sản quí báu nhất của loài người. Kinh Thánh đã được dịch ra hơn 2.000 thứ tiếng, là tác phẩm bán chạy nhất thế giới mà không cần phải tu chính hay bổ túc; có chăng là chỉ sửa lại những bản dịch để đúng và sát nguyên văn hơn.

Kinh Thánh là một quyển sách lạ lùng và giá trị hơn hết vì đó là Lời của Đức Chúa Trời ban cho loài người.

 1. BỐ CỤC CỦA KINH THÁNH.

Kinh Thánh không phải chỉ là quyển sách mà là cả một bộ gồm có 66 sách, chia ra làm hai phần: Nửa bộ trước gọi là Cựu Ước, nửa bộ sau gọi là Tân Ước.

Cựu Ước (giao ước cũ) gồm có 39 sách viết bằng tiếng Hy-bá-lai trong khoảng thời gian từ 1.500-400 T.C (trước Chúa sinh ra).

Tân Ước (giao ước mới) gồm có 27 sách, được viết bằng tiếng Hy-lạp trong khoảng thời gian từ 35-100 S.C (sau Chúa sinh ra).

 1. Cựu Ước.

Sách Sáng Thế Ký, mở đầu cho bộ Cựu Ước là một quyển sách ghi chép sự sáng tạo của Đức Chúa Trời để tạo nên vũ trụ và con người; sự sa ngã của con người đầu tiên và hậu quả kinh khiếp của tội lỗi đó, cơn đại hồng thủy tiêu diệt cả thế giới; sự lựa chọn
Áp-ra-ham để hình thành dân Do Thái, để qua đó, Đức Chúa Trời thực hiện phương pháp cứu chuộc con người.

Từ sách Xuất Ê-díp-tô ký đến sách Ê-xơ-tê là lịch sử của dân Do Thái cho đến năm 400 T.C.

Các sách Gióp, Thi Thiên, Châm ngôn, Truyền đạo và Nhã ca là những áng văn tuyệt vời nhất diễn tả cảm xúc của con người trước những công việc kỳ diệu của Đức Chúa Trời. Vẻ đẹp của những “tác phẩm văn chương” nầy không có một công trình nào có thể sánh được. Những sách này phần nhiều viết theo thể thi ca.

Từ sách Ê-sai đến Ma-la-chi là những sách tiên tri nói trước về những việc xảy đến trong tương lai.

 1. Tân Ước.

Bốn sách đầu của Tân Ước được gọi là Bốn Sách Tin lành và lấy tên của người viết ra chúng: Ma-thi-ơ, Mác, Lu-ca, Giăng. Thí dụ: Sách Tin lành được viết bởi thánh Giăng được gọi là Tin lành Giăng hay Phúc âm Giăng.

Chữ “Tin lành” có nghĩa là “Tin tức tốt lành” hoặc “Tin mừng”.

Tất cả bốn sách Tin lành đều thuật lại đời sống của Chúa
Giê-xu. Sự giáng sinh, gia đình phần xác và cuộc sống khi còn nhỏ của Chúa. Một phần lớn trong mỗi sách dành ghi lại những bài giảng và phép lạ của Chúa (như chữa người bệnh và khiến người chết sống lại), cùng nhiều công việc khác trong ba năm giảng dạy của Ngài. Những đoạn cuối của các sách kể trên ghi lại vụ án của Chúa Giê-xu, sự chết của Ngài trên thập tự giá vì tội lỗi của nhân loại, sự sống lại và sự vinh hiển tuyệt đỉnh của Chúa khi Ngài trở về thiên đàng.

Sau bốn sách Tin lành là sách Công vụ các sứ đồ, cũng được gọi tắt là sách Công vụ. Tên của sách diễn tả những điều sách ghi chép, đó là các hoạt động truyền giảng Tin lành của các sứ đồ. Sách Công vụ cũng ghi lại lịch sử và phát triển của Hội Thánh Chúa Giê-xu trong thế kỷ thứ nhất.

Từ sách Rô-ma tới sách Giu-đe là 14 bức thư gởi cho nhiều Hội Thánh, cho các cá nhân tín đồ và cho những người Do Thái tin Chúa. Những bức thư nầy do sứ đồ Phao-lô, Phi-e-rơ, Giăng và hai anh em của Chúa chúng ta về phần xác viết (Giu-đe và Gia-cơ). Những bức thư nầy đề cập đến những giáo lý căn bản và bàn đến mọi khía cạnh của đời sống theo Chúa.

Những sách nầy cũng giải thích một cách rõ ràng về đức tin nơi Chúa Giê-xu.

Sách Khải huyền là sách cuối cùng do sứ đồ Giăng viết, cho chúng ta biết những gì sẽ xảy đến trong tương lai. Sách cũng tiên tri về sự Phán Xét Lớn mà Chúa Giê-xu sẽ là Quan Án Công Bình đoán xét tội nhân.

 1. TÁC GIẢ CỦA KINH THÁNH.

Vì Kinh Thánh là một quyển sách nên Kinh Thánh phải do ai đó viết ra. Kinh Thánh đã do khoảng 40 người biên soạn, trong một thời gian trước sau là 1.600 năm. Nhưng những sự kiện trên thực ra tự nó không quan trọng lắm.

Sự kiện quan trọng là Kinh Thánh không phải chỉ do con người biên soạn như những sách thông thường khác. Kinh Thánh đã được viết do những người được điều khiển và thúc giục bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời.

Sau đây là câu Kinh Thánh tự nói về tác giả của mình: “Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn” (2Ti-mô-thê 3:16).

Vì vậy, tác giả của Kinh Thánh là Đức Chúa Trời và Kinh Thánh là Lời của Đức Chúa Trời.

Một điểm nữa bạn nên nhớ: Không phải chỉ có một phần nào đó trong Kinh Thánh là do Chúa hướng dẫn để viết. Kinh Thánh không chứa đựng Lời của Đức Chúa Trời, chính Kinh Thánh là Lời của Đức Chúa Trời, trọn cả quyển.

 “Chẳng hề có lời tiên tri nào là bởi ý một người nào mà ra, nhưng ấy là bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời” (2Phi-e-rơ 1:21).

Một sự kiện khác mà bạn không bao giờ được quên ấy là: Chỉ có Kinh Thánh là lời của Chúa truyền cho loài người. Chỉ trong Kinh Thánh bạn mới tìm thấy ý chỉ của Chúa cho đời sống của chính bạn. Không có sách nào hoặc giáo hội nào có thể thay thế Kinh Thánh cho việc kể trên.

Chỉ trong Kinh Thánh chúng ta mới có thể tìm thấy những tiêu chuẩn cao nhất cho đời sống đạo đức, luân lý và xã hội.

 1. NỘI DUNG CỦA KINH THÁNH.

Cũng như các sách khác, Kinh Thánh có nhân vật chính được bàn đến. Nhân vật đó là Chúa Giê-xu – Ngôi thứ Hai trong Ba Ngôi Đức Chúa Trời – Ngài là đề tài, hình ảnh chính, mục tiêu và là nền tảng của Kinh Thánh.

Cựu Ước tiên tri về sự hiện đến thế gian của Chúa với cương vị một người. Tân Ước ghi chép trực tiếp về sự giáng sinh, đời sống và sự giảng dạy của Chúa Giê-xu. Nếu không có Chúa Giê-xu trong Kinh Thánh thì quyển sách còn lại trước mặt bạn chẳng qua chỉ là những trang giấy không có giá trị gì.

Tất cả những lời tiên tri, các biến cố lịch sử, sự ca ngợi, những chiến thắng vinh quang, các phép lạ được nói đến trong Kinh Thánh đều nhắm vào Chúa Giê-xu.

 1. MỤC ĐÍCH CỦA KINH THÁNH.

Sau hết, chúng ta hãy cùng nhau suy nghĩ về mục đích của Kinh Thánh. Mục đích của Kinh Thánh là bày tỏ cho con người chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Giê-xu.

Con đường nào đi tới Chúa Giê-xu, làm thế nào để theo Ngài và cuộc sống ra sao khi bạn đi với Chúa?

Những vấn đề đó đều được trình bày một cách đơn giản nhưng rõ ràng trong Kinh Thánh, hầu cho bạn có thể tìm đến Chúa để được cứu.

Nếu bạn chỉ tìm một vài việc khác trong Kinh Thánh, chẳng hạn như tiền bạc, danh vọng, quyền thế hay sự giàu sang, bạn sẽ thất vọng vì Kinh Thánh đáp ứng những nhu cầu căn bản của con người nhiều hơn là những đòi hỏi thứ yếu của đời sống.

Đến đây bạn cần phải suy nghĩ hết sức cẩn thận và kỹ càng vấn đề nầy: “Bạn có thái độ nào đối với Kinh Thánh?”

Cuộc đời bạn phải được sự hướng dẫn trực tiếp bởi Lời Chúa. Kinh Thánh phải được dành một chỗ quan trọng quyết định tất cả mọi vấn đề thiết yếu của đời bạn. Kinh Thánh phải là tiêu chuẩn để phán xét hành động cũng như tư tưởng của bạn. Giải quyết mọi tranh chấp, an ủi mọi niềm đau khổ, giải tỏa mọi sự nghi ngờ, nền tảng của mọi tư tưởng, sức mạnh để chịu đựng mọi sự kém may mắn, đều phải thấy trong Kinh Thánh và không tìm được ở một nơi nào khác. Bạn nên có quyết định quan trọng, vững chắc và một lần đủ cả để tin một cách không nghi ngờ gì, với tất cả tấm lòng, rằng Kinh Thánh là Lời của Đức Chúa Trời Hằng Sống. Đây là lòng tin phải lẽ mở đầu cho cuộc sống thiêng liêng nhiều kết quả, phát khởi do sự tiếp xúc cá nhân trực tiếp với Chúa Giê-xu.

Vì Kinh Thánh: “có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành” (2Tim 3:16-17).

 

 

Post CommentLeave a reply