Ngày: Tháng Bảy 7, 2019

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 7.7.2019

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 7.7.2019

in Thanh niên on 7 Tháng Bảy, 2019

Chúa nhật 7.7.2019

  1. Đề tài: LUẬT PHÁP DẪN ĐẾN ĐẤNG CHRIST.
  2. Kinh Thánh: Ga-la-ti 3:19-25.
  3. Câu gốc: “Ấy vậy, luật pháp đã như thầy giáo đặng dẫn chúng ta đến Đấng Christ, hầu cho chúng ta bởi đức tin mà được xưng công bình” (Ga-la-ti 3:24). 
  4. Đố Kinh Thánh: Ê-xê-chi-ên 21-25.
  5. Thể loại: Chia sẻ.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 7.7.2019

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 7.7.2019

in NAM GIỚI on 7 Tháng Bảy, 2019

Chúa nhật 07.07.2019.

  1. Đề tài: NHÌN BIẾT ĐẤNG LÀM ĐẦU.
  2. Kinh Thánh: 1Cô-rinh-tô 11:2-16.
  3. Câu gốc: “…Đấng Christ là đầu mọi người; người đàn ông là đầu người đàn bà; và Đức Chúa Trời là đầu của Đấng Christ” (1Cô-rinh-tô 11:3).
  4. Đố Kinh Thánh: Gia-cơ 1-3.
  5. Thể loại: Chia sẻ.

Read More