Nước Thiên Đàng dành cho những người giống như con trẻ

Ma-thi-ơ 19: 14b

Thi Thiên 119:105

Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi,
Ánh sáng cho đường lối tôi.

Châm ngôn 22:6

Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo;
Dầu khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó.

Châm ngôn 9:10

Kính sợ Đức Giê-hô-va, ấy là khởi đầu sự khôn ngoan;
Sự nhìn biết Đấng Thánh, đó là sự thông sáng.

Latest Sermons

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 22.01.2023

Chúa nhật 22.01.2023 Đề tài: XUÂN TẠ ƠN CHÚA. Kinh Thánh: Thi thiên 103. Câu gốc: “Tạ ơn Đức Chúa Trời, vì sự ban cho của Ngài không xiết kể!” (2Cô rinh-tô 9:15). Đố Kinh Thánh: Thi Thiên 57-60. Thể loại: Ca ngợi – Cảm tạ.

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 15.01.2023

Chúa nhật 15.01.2023 Đề tài: SỰ CHẾT CỦA NGƯỜI KHÔNG TIN CHÚA. Kinh Thánh: Lu-ca 16:19-31; 2Phi-e-rơ 2:4, 9. Câu gốc: “Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét” (Hê-bơ-rơ 9:27). Đố Kinh Thánh: Thi Thiên 53-56. Thể loại: Học Kinh Thánh nhóm.

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 08.01.2023

Chúa nhật 08.01.2023. Đề tài: SỰ CHẾT CỦA NGƯỜI TIN CHÚA. Kinh Thánh: Rô-ma 5:12-14; Hê 9:27; 2Cô 5:1-10 Câu gốc: “Từ rày phước thay cho những người chết là người chết trong Chúa!” (Khải 14:13a). Đố Kinh Thánh: Thi Thiên 49-52. Thể loại: Chia sẻ.

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 01.01.2022

Chúa nhật 01.01.2023 (Tết Dương lịch). Đề tài: ĐỜI SỐNG PHƯỚC HẠNH. Kinh Thánh: Thi Thiên 112. Câu gốc: “Ha-lê-lu-gia! Phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va, hết lòng yêu thích điều răn của Ngài” (Thi 112:1). Đố Kinh Thánh: Đố theo chủ đề. Thể loại: Họp bạn.

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT. 25.12.2022

Chúa nhật 25.12.2022 – Kỷ niệm Chúa Giáng sinh. Đề tài: VUI MỪNG TRONG CHÚA GIÁNG SINH. Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 1:1-25. Câu gốc: “Người sẽ sanh một trai, ngươi khá đặt tên là Giê-xu, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội” (Ma-thi-ơ 1:21). Đố Kinh Thánh: Thi Thiên 45-48. Thể […]

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 18.11.2022

Chúa nhật 18.12.2022 Đề tài: SINH NHẬT QUÝ IV. Kinh Thánh: Thi Thiên 9. Câu gốc: “Tôi sẽ hết lòng cảm tạ Đức Giê-hô-va, tỏ ra các công việc lạ lùng của Ngài” (Thi Thiên 9:1). Đố Kinh Thánh: Thi Thiên 41-44. Thể loại: Sinh nhật.

Đức Chúa Trời yêu thương bạn!

Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.

(Rô-ma 5:8)

Tìm Hiểu

Tôn chỉ Hội Thánh

Kính CHÚA – Yêu Người

Truyền Giảng Phúc Âm

Xây Dựng Hội Thánh

Tìm Hiểu

Truyền Giảng

CÁCH LÀM CHỨNG CHO NGƯỜI CHƯA TIN

CÁCH LÀM CHỨNG CHO NGƯỜI CHƯA TIN Để người chưa tin từ bỏ những thần hư không của họ, trở về thờ phượng Chúa thì chúng ta cần phải chứng minh hai điểm quan trọng: (1) Chúa Giê-xu là Đấng Tạo Hóa và (2) Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Thế. I.                   Chúa Giê-xu là Đấng […]

TRỞ VỀ VỚI ÔNG TRỜI

Từ ngàn xưa cho đến hôm nay, con người vẫn luôn tự hỏi: “Thế giới nầy từ đâu mà có? Ai đã dựng nên con người? Con người có mặt trên trần gian để làm gì? Sau khi chết, con người sẽ đi về đâu? Làm sao để con người được cứu rỗi?”

CON ĐƯỜNG CỨU RỖI DUY NHẤT

Từ ngàn xưa, ông bà tổ tiên của người Việt chúng ta đã thờ phượng Ông Trời, ngay cả trước khi các tôn giáo khác du nhập vào nước ta. Sở dĩ họ thờ phượng Ông Trời vì họ biết rõ rằng phải có một Đấng dựng nên muôn loài vạn vật, dựng nên con người. […]