Nước Thiên Đàng dành cho những người giống như con trẻ

Ma-thi-ơ 19: 14b

Thi Thiên 119:105

Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi,
Ánh sáng cho đường lối tôi.

Châm ngôn 22:6

Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo;
Dầu khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó.

Châm ngôn 9:10

Kính sợ Đức Giê-hô-va, ấy là khởi đầu sự khôn ngoan;
Sự nhìn biết Đấng Thánh, đó là sự thông sáng.

Latest Sermons

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 05.12.2021

Chúa nhật 05.12.2021 Đề tài: QUYẾT ĐỊNH KHÔN NGOAN. Kinh Thánh: Giô-suê 24:1-33. Câu gốc: “Kính sợ Đức Giê-hô-va, ấy là khởi đầu sự khôn ngoan, sự nhìn biết Đấng Thánh, đó là sự thông sáng” (Châm ngôn 9:10). Đố Kinh Thánh: 1Sử ký 13-15. Thể loại: Giải đáp thắc mắc.

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 28.11.2021

Chúa nhật 28.11.2021 Đề tài: LỄ TẠ ƠN. Kinh Thánh: Thi thiên 103:3; Ê-phê-sô 5:20; 1Tê 5:18. Câu gốc: “Tạ ơn Đức Chúa Trời, vì sự ban cho của Ngài không xiết kể!” (2Cô-rinh-tô 9:15). Đố Kinh Thánh: 1Sử ký 10-12. Thể loại: Ca ngợi – Cảm tạ.

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 21.11.2021

Chúa nhật 21.11.2021. Đề tài: TUỔI TÁC VÀ SỰ HẦU VIỆC CHÚA. Kinh Thánh: Truyền 11:9; 12:1,6-7,13; Thi 91:16; 92:13-14. Câu gốc: “Cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm các ngày chúng tôi, hầu cho chúng tôi được lòng khôn ngoan” (Thi 90:12). Đố Kinh Thánh: Không đố Kinh Thánh. Thể loại: Trò chơi […]

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN TRUNG TRÁNG NIÊN. CHÚA NHẬT 14.11.2021

Chúa nhật 14.11.2021 Đề tài: CHÚA NHẬT TRUNG TRÁNG NIÊN. Kinh Thánh: Thi thiên 92:13-14; 128. Câu gốc: “Hãy nghe Ta, Ta đã gánh vác các ngươi từ lúc mới sanh, bồng ẵm các ngươi từ trong lòng mẹ. Cho đến chừng các ngươi già cả, đầu râu tóc bạc, Ta cũng sẽ bồng ẵm […]

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 07.11.2021

Chúa nhật 07.11.2021 Đề tài: SẢN VẬT TỐT NHẤT. Kinh Thánh: Phục truyền 7:1-15. Câu gốc: “Nếu các ngươi sẵn lòng vâng lời, sẽ ăn được sản vật tốt nhất của đất” (Ê-sai 1:19). Đố Kinh Thánh: 1Sử ký 4-6. Thể loại: Thi nấu ăn.

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 31.10.2021

Chúa nhật 31.10.2021 Đề tài: HOÀN TẤT CUỘC CHINH PHỤC ĐẤT HỨA. Kinh Thánh: Giô-suê 11:16 – 12:24. Câu gốc: “Ngài sẽ lấy công bình đoán xét thế gian, dùng sự ngay thẳng mà xử các dân tộc” (Thi thiên 9:8). Đố Kinh Thánh: 1Sử ký 1-3. Thể loại: Phỏng vấn.

Đức Chúa Trời yêu thương bạn!

Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.

(Rô-ma 5:8)

Tìm Hiểu

Tôn chỉ Hội Thánh

Kính CHÚA – Yêu Người

Truyền Giảng Phúc Âm

Xây Dựng Hội Thánh

Tìm Hiểu

Truyền Giảng

CÁCH LÀM CHỨNG CHO NGƯỜI CHƯA TIN

CÁCH LÀM CHỨNG CHO NGƯỜI CHƯA TIN Để người chưa tin từ bỏ những thần hư không của họ, trở về thờ phượng Chúa thì chúng ta cần phải chứng minh hai điểm quan trọng: (1) Chúa Giê-xu là Đấng Tạo Hóa và (2) Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Thế. I.                   Chúa Giê-xu là Đấng […]

TRỞ VỀ VỚI ÔNG TRỜI

Từ ngàn xưa cho đến hôm nay, con người vẫn luôn tự hỏi: “Thế giới nầy từ đâu mà có? Ai đã dựng nên con người? Con người có mặt trên trần gian để làm gì? Sau khi chết, con người sẽ đi về đâu? Làm sao để con người được cứu rỗi?”

CON ĐƯỜNG CỨU RỖI DUY NHẤT

Từ ngàn xưa, ông bà tổ tiên của người Việt chúng ta đã thờ phượng Ông Trời, ngay cả trước khi các tôn giáo khác du nhập vào nước ta. Sở dĩ họ thờ phượng Ông Trời vì họ biết rõ rằng phải có một Đấng dựng nên muôn loài vạn vật, dựng nên con người. […]