Nước Thiên Đàng dành cho những người giống như con trẻ

Ma-thi-ơ 19: 14b

Thi Thiên 119:105

Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi,
Ánh sáng cho đường lối tôi.

Châm ngôn 22:6

Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo;
Dầu khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó.

Châm ngôn 9:10

Kính sợ Đức Giê-hô-va, ấy là khởi đầu sự khôn ngoan;
Sự nhìn biết Đấng Thánh, đó là sự thông sáng.

Latest Sermons

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 05.04.2020

Chúa nhật 05.04.2020. Đề tài: THEO CHÚA PHẢI CHÂN THẬT. Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 26:14-16, 20-25, 47-50, 27:1-5. Câu gốc: “Giu-đa là kẻ phản Ngài cất tiếng hỏi rằng: Thưa thầy, có phải tôi chăng? Ngài phán rằng: Thật như ngươi đã nói” (Ma-thi-ơ 26:25). Đố Kinh Thánh: Xuất 13-16. Thể loại: Phỏng vấn.

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 29.03.2020

Chúa nhật 29.03.2020. Đề tài: TỪ BỎ CHÍNH MÌNH. Kinh Thánh: Mác 8:34; 10:35-45; Phi-líp 2:5-8; 1:20-21. Câu gốc: “Vì Con Người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người” (Mác 10:45). Đố Kinh Thánh: Xuất […]

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 23.03.2020

Chúa nhật 22.03.2020. Đề tài: CẢM TẠ CHÚA (Sinh nhật Quí 1). Kinh Thánh: Thi thiên 23. Câu gốc: “Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi” (Thi 23:1a). Đố Kinh Thánh: Xuất 9-12. Thể loại: Ca ngợi & Cảm tạ.

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 15.03. 2020

Chúa nhật 15.03.2020. Đề tài: KHAI TRÌNH CÔNG VIỆC CHÚA. Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 15:14-30; Truyền đạo 11:9; 12:13-14; Rô-ma 14:10-12; 2Cô 5:9-10. Câu gốc: “Vì chúng ta hết thảy sẽ ứng hầu trước tòa án Đức Chúa Trời. Như vậy, mỗi người trong chúng ta sẽ khai trình việc mình với Đức Chúa Trời” (Rô-ma […]

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 03.03.2020

Chúa nhật 29.03.2020. Đề tài: TỪ BỎ CHÍNH MÌNH. Kinh Thánh: Mác 8:34; 10:35-45; Phi-líp 2:5-8; 1:20-21. Câu gốc: “Vì Con Người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người” (Mác 10:45). Đố Kinh Thánh: Xuất […]

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 01.03.2020

Chúa nhật 01.03.2020. Đề tài: NHỮNG THẮC MẮC TRONG ĐỜI SỐNG CỦA NGƯỜI CƠ ĐỐC. Kinh Thánh: Gióp 21. Câu gốc: “Lòng con chớ phân bì với kẻ hung ác; nhưng hằng ngày hãy kính sợ Đức Giê-hô-va” (Châm ngôn 23:17). Đố Kinh Thánh: Sáng 48-50. Thể loại: Giải đáp thắc mắc.

Đức Chúa Trời yêu thương bạn!

Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.

(Rô-ma 5:8)

Tìm Hiểu

Tôn chỉ Hội Thánh

Kính CHÚA – Yêu Người

Truyền Giảng Phúc Âm

Xây Dựng Hội Thánh

Tìm Hiểu

Truyền Giảng

CÁCH LÀM CHỨNG CHO NGƯỜI CHƯA TIN

CÁCH LÀM CHỨNG CHO NGƯỜI CHƯA TIN Để người chưa tin từ bỏ những thần hư không của họ, trở về thờ phượng Chúa thì chúng ta cần phải chứng minh hai điểm quan trọng: (1) Chúa Giê-xu là Đấng Tạo Hóa và (2) Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Thế. I.                   Chúa Giê-xu là Đấng […]

TRỞ VỀ VỚI ÔNG TRỜI

Từ ngàn xưa cho đến hôm nay, con người vẫn luôn tự hỏi: “Thế giới nầy từ đâu mà có? Ai đã dựng nên con người? Con người có mặt trên trần gian để làm gì? Sau khi chết, con người sẽ đi về đâu? Làm sao để con người được cứu rỗi?”

CON ĐƯỜNG CỨU RỖI DUY NHẤT

Từ ngàn xưa, ông bà tổ tiên của người Việt chúng ta đã thờ phượng Ông Trời, ngay cả trước khi các tôn giáo khác du nhập vào nước ta. Sở dĩ họ thờ phượng Ông Trời vì họ biết rõ rằng phải có một Đấng dựng nên muôn loài vạn vật, dựng nên con người. […]