Nước Thiên Đàng dành cho những người giống như con trẻ

Ma-thi-ơ 19: 14b

Thi Thiên 119:105

Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi,
Ánh sáng cho đường lối tôi.

Châm ngôn 22:6

Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo;
Dầu khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó.

Châm ngôn 9:10

Kính sợ Đức Giê-hô-va, ấy là khởi đầu sự khôn ngoan;
Sự nhìn biết Đấng Thánh, đó là sự thông sáng.

Latest Sermons

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 29.11.2020

Chúa nhật 29.11.2020. Đề tài: LỄ TẠ ƠN (Sinh nhật Quí 4). Kinh Thánh: Thi thiên 92. Câu gốc: “Hãy thường thường nhân Danh Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, vì mọi sự tạ ơn Đức Chúa Trời là Cha chúng ta” (Ê-phê-sô 5:20). Đố Kinh Thánh: Giô-suê 1-4.

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 22.11.2020

  Chúa nhật 22.11.2020. Đề tài: LỜI KHUYẾN KHÍCH HẦU VIỆC CHÚA. Kinh Thánh: Mat 19:27-30; 2Ti-mô-thê 4:6-8; Khải 22:12. Câu gốc: “Vậy, hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng […]

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DANH CHO BAN NAM GIỚI. 15.11.2020

Chúa nhật 15.11.2020 Đề tài: VẤN ĐỀ PHE ĐẢNG. Kinh Thánh: 1Cô-rinh-tô 3:1-11. Câu gốc: “Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có…” (Phi-líp 2:5). Đố Kinh Thánh: Phục truyền 29-31. Thể loại: Hướng dẫn học Kinh Thánh.

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 08.11.2020

Chúa nhật 08.11.2020. Đề tài: CHÚA NHẬT TRUNG TRÁNG NIÊN TIN LÀNH. Kinh Thánh: Thi thiên 127. Câu gốc: “Những kẻ được trồng trong nhà Đức Giê-hô-va sẽ trổ bông trong hành lang của Đức Chúa Trời chúng ta. Dầu đến buổi già bạc, họ sẽ còn sanh bông trái, được thạnh mậu và xanh […]

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 01.11.2020

Chúa nhật 01.11.2020. Đề tài: VẤN ĐỀ BẤT ĐỒNG Ý KIẾN. Kinh Thánh: Công vụ 15:3,5-40; Phi-líp 2:1-3. Câu gốc: “Anh em hãy hiệp ý với nhau, đồng tình yêu thương, đồng tâm, đồng tư tưởng mà làm cho tôi vui mừng trọn vẹn” (Phi-líp 2:2). Đố Kinh Thánh: Phục truyền 21-24. Thể loại: Học […]

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 25.10.2020

Chúa nhật 01.11.2020. Đề tài: VẤN ĐỀ BẤT ĐỒNG Ý KIẾN. Kinh Thánh: Công vụ 15:3,5-40; Phi-líp 2:1-3. Câu gốc: “Anh em hãy hiệp ý với nhau, đồng tình yêu thương, đồng tâm, đồng tư tưởng mà làm cho tôi vui mừng trọn vẹn” (Phi-líp 2:2). Đố Kinh Thánh: Phục truyền 21-24. Thể loại: Học […]

Đức Chúa Trời yêu thương bạn!

Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.

(Rô-ma 5:8)

Tìm Hiểu

Tôn chỉ Hội Thánh

Kính CHÚA – Yêu Người

Truyền Giảng Phúc Âm

Xây Dựng Hội Thánh

Tìm Hiểu

Truyền Giảng

CÁCH LÀM CHỨNG CHO NGƯỜI CHƯA TIN

CÁCH LÀM CHỨNG CHO NGƯỜI CHƯA TIN Để người chưa tin từ bỏ những thần hư không của họ, trở về thờ phượng Chúa thì chúng ta cần phải chứng minh hai điểm quan trọng: (1) Chúa Giê-xu là Đấng Tạo Hóa và (2) Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Thế. I.                   Chúa Giê-xu là Đấng […]

TRỞ VỀ VỚI ÔNG TRỜI

Từ ngàn xưa cho đến hôm nay, con người vẫn luôn tự hỏi: “Thế giới nầy từ đâu mà có? Ai đã dựng nên con người? Con người có mặt trên trần gian để làm gì? Sau khi chết, con người sẽ đi về đâu? Làm sao để con người được cứu rỗi?”

CON ĐƯỜNG CỨU RỖI DUY NHẤT

Từ ngàn xưa, ông bà tổ tiên của người Việt chúng ta đã thờ phượng Ông Trời, ngay cả trước khi các tôn giáo khác du nhập vào nước ta. Sở dĩ họ thờ phượng Ông Trời vì họ biết rõ rằng phải có một Đấng dựng nên muôn loài vạn vật, dựng nên con người. […]