Nước Thiên Đàng dành cho những người giống như con trẻ

Ma-thi-ơ 19: 14b

Thi Thiên 119:105

Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi,
Ánh sáng cho đường lối tôi.

Châm ngôn 22:6

Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo;
Dầu khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó.

Châm ngôn 9:10

Kính sợ Đức Giê-hô-va, ấy là khởi đầu sự khôn ngoan;
Sự nhìn biết Đấng Thánh, đó là sự thông sáng.

Latest Sermons

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 31.05.2020

Chúa nhật 31.05.2020 (Lễ Ngũ Tuần). Đề tài: LỜI MỜI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI. Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 11:28-30. Câu gốc: “Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ” (Ma-thi-ơ 11:28). Đố Kinh Thánh: Không đố Kinh Thánh. Thể loại: Truyền giảng.

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 24.05.2020

Chúa nhật 24.05.2020 (Kỷ niệm Chúa Giê-xu thăng thiên). Đề tài: ĐẦY DẪY ĐỨC THÁNH LINH. Kinh Thánh: Giăng 14:15-18; 16:7-15; Công vụ 1:1-8; 2:1-4. Câu gốc: “Đừng say rượu, vì rượu xui cho luông tuồng; nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh” (Ê-phê-sô 5:18). Đố Kinh Thánh: Lê-vi ký 1-4. Thể loại: Giải đáp […]

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 17.05.2020

Chúa nhật 17.05.2020. Đề tài: TẬN DỤNG ÂN TỨ VÀ TRAU DỒI PHẨM HẠNH. Kinh Thánh: Rô-ma 2:4-8; 1Côr 12:4-11,27-30; Mat 25:14-30. Câu gốc: “Vì chúng ta có các sự ban cho khác nhau, tùy theo ơn đã ban cho chúng ta, ai được nói tiên tri, hãy tập nói theo lượng đức tin… ai […]

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 10.05.2020

Chúa nhật 10.05.2020. Đề tài: LỄ MẪU THÂN. Kinh Thánh: Ru-tơ 1:1-14. Câu gốc: “Ta sẽ yên ủi các ngươi như mẹ yên ủi con…” (Ê-sai 66:13). Đố Kinh Thánh: Xuất 35-37. Thể loại: Tâm Tình.

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 03.05.2020

Chúa nhật 03.05.2020. Đề tài: TRANG BỊ KHÍ GIỚI CỦA CHÚA VÀ BẮT LẤY CƠ HỘI. Kinh Thánh: Ê-phê-sô 5:15-16; 6:10-20; 2Ti-mô-thê 4:2-5. Câu gốc: “Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỉ” (Ê-phê-sô 6:11). Đố Kinh Thánh: Xuất 31-34. Thể […]

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 26.04.2020

Chúa nhật 26.04.2020. Đề tài: MẶC LẤY TÌNH YÊU THƯƠNG. Kinh Thánh: 1Côr 13; 2Côr 5:14-15; Giăng 13:1-14; Rô-ma 12:10-11. Câu gốc: “Nên bây giờ còn có ba điều nầy: đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương; nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương” (1Cô-rinh-tô 13:13). Đố Kinh Thánh: […]

Đức Chúa Trời yêu thương bạn!

Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.

(Rô-ma 5:8)

Tìm Hiểu

Tôn chỉ Hội Thánh

Kính CHÚA – Yêu Người

Truyền Giảng Phúc Âm

Xây Dựng Hội Thánh

Tìm Hiểu

Truyền Giảng

CÁCH LÀM CHỨNG CHO NGƯỜI CHƯA TIN

CÁCH LÀM CHỨNG CHO NGƯỜI CHƯA TIN Để người chưa tin từ bỏ những thần hư không của họ, trở về thờ phượng Chúa thì chúng ta cần phải chứng minh hai điểm quan trọng: (1) Chúa Giê-xu là Đấng Tạo Hóa và (2) Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Thế. I.                   Chúa Giê-xu là Đấng […]

TRỞ VỀ VỚI ÔNG TRỜI

Từ ngàn xưa cho đến hôm nay, con người vẫn luôn tự hỏi: “Thế giới nầy từ đâu mà có? Ai đã dựng nên con người? Con người có mặt trên trần gian để làm gì? Sau khi chết, con người sẽ đi về đâu? Làm sao để con người được cứu rỗi?”

CON ĐƯỜNG CỨU RỖI DUY NHẤT

Từ ngàn xưa, ông bà tổ tiên của người Việt chúng ta đã thờ phượng Ông Trời, ngay cả trước khi các tôn giáo khác du nhập vào nước ta. Sở dĩ họ thờ phượng Ông Trời vì họ biết rõ rằng phải có một Đấng dựng nên muôn loài vạn vật, dựng nên con người. […]