Nước Thiên Đàng dành cho những người giống như con trẻ

Ma-thi-ơ 19: 14b

Thi Thiên 119:105

Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi,
Ánh sáng cho đường lối tôi.

Châm ngôn 22:6

Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo;
Dầu khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó.

Châm ngôn 9:10

Kính sợ Đức Giê-hô-va, ấy là khởi đầu sự khôn ngoan;
Sự nhìn biết Đấng Thánh, đó là sự thông sáng.

Latest Sermons

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 24.01.2021

Chúa nhật 24.01.2021 Đề tài: SỰ TỰ DO THẬT. Kinh Thánh: Giăng 8:31-36. Câu gốc: “Các ngươi sẽ biết lẽ thật và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi” (Giăng 8:32). Đố Kinh Thánh: Không đố Kinh Thánh. Thể loại: Truyền giảng.

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 17.01.2021

Chúa nhật 17.01.2021 Đề tài: THẬN TRỌNG GIẢI QUYẾT CÁM DỖ. Kinh Thánh: Sáng 39:1-23. Câu gốc: “Hãy phục Đức Chúa Trời, hãy chống trả ma quỷ, thì nó sẽ lánh xa anh em” (Gia-cơ 4:7). Đố Kinh Thánh: Các Quan Xét 1-4. Thể loại: Phỏng vấn.

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 10.01.2020

Chúa nhật 10.01.2021 Đề tài: CƠ ĐỐC NHÂN VÀ NHỮNG THỬ NGHIỆM. Kinh Thánh: Ê-phê-sô 6:10-20; 1Phi-e-rơ 5:8-11. Câu gốc: “Những sự cám dỗ đến cho anh em, chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu; […]

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 27.12.2020

Chúa nhật 27.12.2020. Đề tài: HẦU VIỆC CHÚA. Kinh Thánh: 2Ti-mô-thê 2:1-13. Câu gốc: “Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin” (2Ti-mô-thê 4:7) Đố Kinh Thánh: Giô-suê 13-16. Thể loại: Tổng kết – Sinh Hoạt.

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 20.12.2020

Chúa nhật 20.12.2020. Đề tài: TÔN NGỢI CHÚA GIÁNG SINH. Kinh Thánh: Thi thiên 71. Câu gốc: “Nhưng con sẽ hy vọng luôn luôn, và ca ngợi Chúa càng ngày càng thêm” (Thi thiên 71:14). Đố Kinh Thánh: Giô-suê 9-12. Thể loại: Tổng dợt.

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 13.12.2020

Chúa nhật 13.12.2020. Đề tài: CON TRỜI GIÁNG SINH. Kinh Thánh: Giăng 1:1,10,14; Lu-ca 2:1-21. Câu gốc: “Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật. Chúng ta đã ngắm xem vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con Một đến từ Cha” (Giăng 1:14). Đố […]

Đức Chúa Trời yêu thương bạn!

Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.

(Rô-ma 5:8)

Tìm Hiểu

Tôn chỉ Hội Thánh

Kính CHÚA – Yêu Người

Truyền Giảng Phúc Âm

Xây Dựng Hội Thánh

Tìm Hiểu

Truyền Giảng

CÁCH LÀM CHỨNG CHO NGƯỜI CHƯA TIN

CÁCH LÀM CHỨNG CHO NGƯỜI CHƯA TIN Để người chưa tin từ bỏ những thần hư không của họ, trở về thờ phượng Chúa thì chúng ta cần phải chứng minh hai điểm quan trọng: (1) Chúa Giê-xu là Đấng Tạo Hóa và (2) Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Thế. I.                   Chúa Giê-xu là Đấng […]

TRỞ VỀ VỚI ÔNG TRỜI

Từ ngàn xưa cho đến hôm nay, con người vẫn luôn tự hỏi: “Thế giới nầy từ đâu mà có? Ai đã dựng nên con người? Con người có mặt trên trần gian để làm gì? Sau khi chết, con người sẽ đi về đâu? Làm sao để con người được cứu rỗi?”

CON ĐƯỜNG CỨU RỖI DUY NHẤT

Từ ngàn xưa, ông bà tổ tiên của người Việt chúng ta đã thờ phượng Ông Trời, ngay cả trước khi các tôn giáo khác du nhập vào nước ta. Sở dĩ họ thờ phượng Ông Trời vì họ biết rõ rằng phải có một Đấng dựng nên muôn loài vạn vật, dựng nên con người. […]