Nước Thiên Đàng dành cho những người giống như con trẻ

Ma-thi-ơ 19: 14b

Thi Thiên 119:105

Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi,
Ánh sáng cho đường lối tôi.

Châm ngôn 22:6

Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo;
Dầu khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó.

Châm ngôn 9:10

Kính sợ Đức Giê-hô-va, ấy là khởi đầu sự khôn ngoan;
Sự nhìn biết Đấng Thánh, đó là sự thông sáng.

Latest Sermons

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 26.01.2020

Chúa nhật 26.01.2020. Đề tài: XUÂN PHƯỚC HẠNH. Kinh Thánh: Ê-sai 12:1-6. Câu gốc: “Hãy ca tụng Đức Giê-hô-va, vì Ngài đã làm những công việc rực rỡ, nên phô cho thế gian đều biết” (Ê-sai 12:5). Đố Kinh Thánh: Đố theo chủ đề. Thể loại: Họp bạn.

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 19.01.2020

Chúa nhật 19.01.2020. Đề tài: HẦU VIỆC CHÚA VÌ BIẾT ƠN CHÚA. Kinh Thánh: Mác 5:1-20. Câu gốc: “Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải […]

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 12.01.2020

Chúa nhật 12.01.2020. Đề tài: TÔN VINH CHÚA. Kinh Thánh: Thi Thiên 16:1-11. Câu Gốc: “Tôi hằng để Đức Giê-hô-va đứng ở trước mặt tôi; tôi chẳng hề bị rúng động, vì Ngài ở bên hữu tôi” (Thi thiên 16:8).  Đố Kinh Thánh: Sáng 29-32. Thể loại: Ca ngợi, Cảm tạ và Bài ca mới.

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI.5.01.2019

Chúa nhật 05.01.2020. Đề tài: HẦU VIỆC VÌ LÀM CON CHÚA. Kinh Thánh: Lu-ca 2:41-50; Ma-thi-ơ 21:29-30. Câu gốc: “Hãy siêng năng mà chớ làm biếng; phải có lòng sốt sắng; phải hầu việc Chúa” (Rô-ma 12:11). Đố Kinh Thánh: Sáng 25-28. Thể loại: Chia sẻ.

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 29.12.2019

Chúa nhật 29.12.2019. Đề tài: SỰ HIỆP MỘT TRONG ĐẤNG CHRIST. Kinh Thánh: Ê-phê-sô 4:1-16. Câu gốc: “Cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết Con Đức Chúa Trời, mà nên bậc thành nhân, được tầm thước vóc giạc trọn vẹn của Đấng Christ” (Ê-phê-sô 4:13). […]

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 22.12.2019

Chúa nhật 22.12.2019. Đề tài: VUI MỪNG TRONG CHÚA GIÁNG SINH. Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 1:1-25. Câu gốc: “Người sẽ sanh một trai, ngươi khá đặt tên là Giê-xu, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội” (Ma-thi-ơ 1:21). Đố Kinh Thánh: Đố theo chủ đề. Thể loại: Chia sẻ.

Đức Chúa Trời yêu thương bạn!

Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.

(Rô-ma 5:8)

Tìm Hiểu

Tôn chỉ Hội Thánh

Kính CHÚA – Yêu Người

Truyền Giảng Phúc Âm

Xây Dựng Hội Thánh

Tìm Hiểu

Truyền Giảng

CÁCH LÀM CHỨNG CHO NGƯỜI CHƯA TIN

CÁCH LÀM CHỨNG CHO NGƯỜI CHƯA TIN Để người chưa tin từ bỏ những thần hư không của họ, trở về thờ phượng Chúa thì chúng ta cần phải chứng minh hai điểm quan trọng: (1) Chúa Giê-xu là Đấng Tạo Hóa và (2) Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Thế. I.                   Chúa Giê-xu là Đấng […]

TRỞ VỀ VỚI ÔNG TRỜI

Từ ngàn xưa cho đến hôm nay, con người vẫn luôn tự hỏi: “Thế giới nầy từ đâu mà có? Ai đã dựng nên con người? Con người có mặt trên trần gian để làm gì? Sau khi chết, con người sẽ đi về đâu? Làm sao để con người được cứu rỗi?”

CON ĐƯỜNG CỨU RỖI DUY NHẤT

Từ ngàn xưa, ông bà tổ tiên của người Việt chúng ta đã thờ phượng Ông Trời, ngay cả trước khi các tôn giáo khác du nhập vào nước ta. Sở dĩ họ thờ phượng Ông Trời vì họ biết rõ rằng phải có một Đấng dựng nên muôn loài vạn vật, dựng nên con người. […]