Nước Thiên Đàng dành cho những người giống như con trẻ

Ma-thi-ơ 19: 14b

Thi Thiên 119:105

Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi,
Ánh sáng cho đường lối tôi.

Châm ngôn 22:6

Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo;
Dầu khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó.

Châm ngôn 9:10

Kính sợ Đức Giê-hô-va, ấy là khởi đầu sự khôn ngoan;
Sự nhìn biết Đấng Thánh, đó là sự thông sáng.

Latest Sermons

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 20.09.2020

Chúa nhật 20.09.2020 Đề tài: NHỮNG THẮC MẮC TRONG SỰ HẦU VIỆC CHÚA. Kinh Thánh: Truyền đạo 11:9-10. Câu gốc: “Mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích; mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng để sự gì bắt phục được tôi” (1Cô-rinh-tô 6:12). Đố Kinh Thánh: Phục […]

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 13.09.2020

Chúa nhật 13.09.2020. Đề tài: HẦU VIỆC CHÚA TRONG CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO. Kinh Thánh: Công vụ 14:23; 20:28; 1Ti-mô-thê 3:1-13. Câu gốc: “Anh em hãy giữ lấy mình, và luôn cả bầy mà Đức Thánh Linh đã lập anh em làm kẻ coi sóc, để chăn Hội Thánh của Đức Chúa Trời mà Ngài […]

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 06.09.2020

Chúa nhật 06.09.2020. Đề tài: HẦU VIỆC CHÚA TRONG SỰ CẦU THAY. Kinh Thánh: Ê-phê-sô 6:19-20; 2Ti-mô-thê 2:1-4. Câu gốc: “Hãy nhờ Đức Thánh Linh, thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đỗ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó, và cầu nguyện cho hết thảy […]

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG NAM GIỚI. 30.08.2020

Chúa nhật 30.8.2020. Đề tài: CẢM TẠ CHÚA (Sinh nhật Quí 3). Kinh Thánh: Thi 26:7, 1Tê-sa-lô-ni-ca 5:18, Ê-phê-sô 5:20. Câu gốc: “Tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự ban cho của Ngài không xiết kể” (2Cô-rinh-tô 9:15). Đố Kinh Thánh: Dân số ký 25-28. Thể loại: Ca ngợi & Cảm tạ.

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 23.08.2020

Chúa nhật 22.8.2020. 1. Đề tài: HẦU VIỆC TRONG SỰ DẠY DỖ VÀ KHUYÊN BẢO. Kinh Thánh: 2Ti-mô-thê 4:2; 1Tê-sa-lô-ni-ca 5:11. Câu gốc: “Ai dạy dỗ hãy chăm chỉ mà dạy dỗ; ai gánh việc khuyên bảo, hãy khuyên bảo” (Rô-ma 12:7b,8a). Đố Kinh Thánh: Dân số ký 21-24. Thể loại: Học Kinh Thánh nhóm.

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 16.08.2020

Chúa nhật 16.08.2020. Đề tài: CA NGỢI CHÚA. Kinh Thánh: Thi 103:1, Êph 1:3, Hê 2:12, Gia-cơ 5:13. Câu gốc: “Hãy dùng thi thiên, thánh ca và những linh khúc mà đối đáp với nhau; hãy hết lòng ca hát, chúc tụng Chúa” (Ê-phê-sô 5:19). Đố Kinh Thánh: Dân số ký 17-20. Thể loại: Họp […]

Đức Chúa Trời yêu thương bạn!

Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.

(Rô-ma 5:8)

Tìm Hiểu

Tôn chỉ Hội Thánh

Kính CHÚA – Yêu Người

Truyền Giảng Phúc Âm

Xây Dựng Hội Thánh

Tìm Hiểu

Truyền Giảng

CÁCH LÀM CHỨNG CHO NGƯỜI CHƯA TIN

CÁCH LÀM CHỨNG CHO NGƯỜI CHƯA TIN Để người chưa tin từ bỏ những thần hư không của họ, trở về thờ phượng Chúa thì chúng ta cần phải chứng minh hai điểm quan trọng: (1) Chúa Giê-xu là Đấng Tạo Hóa và (2) Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Thế. I.                   Chúa Giê-xu là Đấng […]

TRỞ VỀ VỚI ÔNG TRỜI

Từ ngàn xưa cho đến hôm nay, con người vẫn luôn tự hỏi: “Thế giới nầy từ đâu mà có? Ai đã dựng nên con người? Con người có mặt trên trần gian để làm gì? Sau khi chết, con người sẽ đi về đâu? Làm sao để con người được cứu rỗi?”

CON ĐƯỜNG CỨU RỖI DUY NHẤT

Từ ngàn xưa, ông bà tổ tiên của người Việt chúng ta đã thờ phượng Ông Trời, ngay cả trước khi các tôn giáo khác du nhập vào nước ta. Sở dĩ họ thờ phượng Ông Trời vì họ biết rõ rằng phải có một Đấng dựng nên muôn loài vạn vật, dựng nên con người. […]