Nước Thiên Đàng dành cho những người giống như con trẻ

Ma-thi-ơ 19: 14b

Thi Thiên 119:105

Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi,
Ánh sáng cho đường lối tôi.

Châm ngôn 22:6

Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo;
Dầu khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó.

Châm ngôn 9:10

Kính sợ Đức Giê-hô-va, ấy là khởi đầu sự khôn ngoan;
Sự nhìn biết Đấng Thánh, đó là sự thông sáng.

Latest Sermons

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 23.02.2020

Chúa nhật 23.02.2020. Đề tài: HẦU VIỆC CHÚA LÀ LẼ SỐNG CỦA CƠ ĐỐC NHÂN. Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 6:24; Rô-ma 6:12-23; 1Cô-rinh-tô 6:19-20. Câu gốc: “Vì chưng anh em được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời” (1Cô-rinh-tô 6:20). Đố Kinh Thánh: Sáng 45-47. Thể […]

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 16.02.2020

Chúa nhật 16.02.2020. Đề tài: HẦU VIỆC CHÚA VÌ YÊU CHÚA. Kinh Thánh: Giăng 13:1-15; Lu-ca 7:36-49. Câu gốc: “Bởi đó chúng ta nhận biết lòng yêu thương, ấy là Chúa đã vì chúng ta bỏ sự sống; chúng ta cũng nên bỏ sự sống vì anh em mình vậy” (1Giăng 3:16). Đố Kinh Thánh: […]

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 09.02.2020

Chúa nhật 09.02.2020. Đề tài: HẦU VIỆC CHÚA LÀ MỘT ĐẶC ÂN. Kinh Thánh: Êph 2:1-10; Lu-ca 1:38,46-55; 1Cô-rinh-tô 15:9-10. Câu gốc: “Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giê-xu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm […]

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 02.02. 2020

Chúa nhật 02.02.2020. Đề tài: ĐỨC CHÚA TRỜI YÊU THƯƠNG. Kinh Thánh: Giăng 3:16. Câu gốc: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy, không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16).  Đố Kinh Thánh: Không […]

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 26.01.2020

Chúa nhật 26.01.2020. Đề tài: XUÂN PHƯỚC HẠNH. Kinh Thánh: Ê-sai 12:1-6. Câu gốc: “Hãy ca tụng Đức Giê-hô-va, vì Ngài đã làm những công việc rực rỡ, nên phô cho thế gian đều biết” (Ê-sai 12:5). Đố Kinh Thánh: Đố theo chủ đề. Thể loại: Họp bạn.

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 19.01.2020

Chúa nhật 19.01.2020. Đề tài: HẦU VIỆC CHÚA VÌ BIẾT ƠN CHÚA. Kinh Thánh: Mác 5:1-20. Câu gốc: “Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải […]

Đức Chúa Trời yêu thương bạn!

Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.

(Rô-ma 5:8)

Tìm Hiểu

Tôn chỉ Hội Thánh

Kính CHÚA – Yêu Người

Truyền Giảng Phúc Âm

Xây Dựng Hội Thánh

Tìm Hiểu

Truyền Giảng

CÁCH LÀM CHỨNG CHO NGƯỜI CHƯA TIN

CÁCH LÀM CHỨNG CHO NGƯỜI CHƯA TIN Để người chưa tin từ bỏ những thần hư không của họ, trở về thờ phượng Chúa thì chúng ta cần phải chứng minh hai điểm quan trọng: (1) Chúa Giê-xu là Đấng Tạo Hóa và (2) Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Thế. I.                   Chúa Giê-xu là Đấng […]

TRỞ VỀ VỚI ÔNG TRỜI

Từ ngàn xưa cho đến hôm nay, con người vẫn luôn tự hỏi: “Thế giới nầy từ đâu mà có? Ai đã dựng nên con người? Con người có mặt trên trần gian để làm gì? Sau khi chết, con người sẽ đi về đâu? Làm sao để con người được cứu rỗi?”

CON ĐƯỜNG CỨU RỖI DUY NHẤT

Từ ngàn xưa, ông bà tổ tiên của người Việt chúng ta đã thờ phượng Ông Trời, ngay cả trước khi các tôn giáo khác du nhập vào nước ta. Sở dĩ họ thờ phượng Ông Trời vì họ biết rõ rằng phải có một Đấng dựng nên muôn loài vạn vật, dựng nên con người. […]