Nước Thiên Đàng dành cho những người giống như con trẻ

Ma-thi-ơ 19: 14b

Thi Thiên 119:105

Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi,
Ánh sáng cho đường lối tôi.

Châm ngôn 22:6

Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo;
Dầu khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó.

Châm ngôn 9:10

Kính sợ Đức Giê-hô-va, ấy là khởi đầu sự khôn ngoan;
Sự nhìn biết Đấng Thánh, đó là sự thông sáng.

Latest Sermons

CHƯƠNG TRÌNH THỜI PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 01.08.2021

Chúa nhật 01.08.2021 Đề tài: KỶ NIỆM 14 NĂM THÀNH LẬP HTTGPÂ. Kinh Thánh: Ê-phê-sô 5:23b; 3:21; 1Ti-mô-thê 3:15. Câu gốc: “Còn Ta, ta bảo ngươi rằng: Ngươi là Phi-e-rơ, Ta sẽ lập Hội Thánh Ta trên đá nầy, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó” (Ma-thi-ơ 16:18). Đố Kinh Thánh: 1Các vua […]

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 25.07.2021

Chúa nhật 25.07.2021 Đề tài: DO THÁM XỨ CA-NA-AN. Kinh Thánh: Giô-suê 2:1-24. Câu gốc: “Bởi đức tin, kỵ nữ Ra-háp không chết với kẻ chẳng tin, vì nàng đã lấy ý tốt tiếp rước các kẻ do thám” (Hê-bơ-rơ 11:31). Đố Kinh Thánh: 1Các vua 7-9. Thể loại: Thảo luận.

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 18.07.2021

Chúa nhật 18.07.2021 Đề tài: BẮT ĐẦU CÔNG TÁC CHÚA GỌI. Kinh Thánh: Giô-suê 1:10 -18. Câu gốc: “Hãy vững lòng bền chí, chớ run sợ, chớ kinh khủng, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời vẫn ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi” (Giô-suê 1:9). Đố Kinh Thánh: 1Các vua 4-6. Thể loại: Học Kinh […]

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 11.07.2021

Chúa nhật 11.07.2021 (Chúa nhật Kinh Thánh). Đề tài: KINH THÁNH LÀ LỜI ĐỨC CHÚA TRỜI. Kinh Thánh: 1Cô-rinh-tô 2:9-15. Câu gốc: “Vì chẳng hề có lời tiên tri nào là bởi ý một người nào mà ra, nhưng ấy là bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa […]

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 04.07.2021

Chúa nhật 04.07.2021 Đề tài: CÔNG CUỘC CHINH PHỤC ĐẤT HỨA. Kinh Thánh: Giô-suê 1:1-9; Dân số ký 27:12-23. Câu gốc: “Chớ sợ, vì Ta đã phó chúng nó vào tay ngươi, chẳng còn một ai đứng nổi trước mặt ngươi được” (Giô-suê 10:8). Đố Kinh Thánh: 1Các vua 1-3. Thể loại: Chia sẻ.

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 27.06.2021

Chúa nhật 27.06.2021. Đề tài: CẢM TẠ CHÚA (Sinh nhật Quý 2). Kinh Thánh: Thi Thiên 103. Câu gốc: “Con sẽ hát bài ca chúc tụng Danh Đức Chúa Trời, lấy sự cảm tạ mà tôn cao Ngài” (Thi 69:30) Đố Kinh Thánh: Đố theo chủ đề. Thể loại: Ca ngợi và cảm tạ.

Đức Chúa Trời yêu thương bạn!

Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.

(Rô-ma 5:8)

Tìm Hiểu

Tôn chỉ Hội Thánh

Kính CHÚA – Yêu Người

Truyền Giảng Phúc Âm

Xây Dựng Hội Thánh

Tìm Hiểu

Truyền Giảng

CÁCH LÀM CHỨNG CHO NGƯỜI CHƯA TIN

CÁCH LÀM CHỨNG CHO NGƯỜI CHƯA TIN Để người chưa tin từ bỏ những thần hư không của họ, trở về thờ phượng Chúa thì chúng ta cần phải chứng minh hai điểm quan trọng: (1) Chúa Giê-xu là Đấng Tạo Hóa và (2) Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Thế. I.                   Chúa Giê-xu là Đấng […]

TRỞ VỀ VỚI ÔNG TRỜI

Từ ngàn xưa cho đến hôm nay, con người vẫn luôn tự hỏi: “Thế giới nầy từ đâu mà có? Ai đã dựng nên con người? Con người có mặt trên trần gian để làm gì? Sau khi chết, con người sẽ đi về đâu? Làm sao để con người được cứu rỗi?”

CON ĐƯỜNG CỨU RỖI DUY NHẤT

Từ ngàn xưa, ông bà tổ tiên của người Việt chúng ta đã thờ phượng Ông Trời, ngay cả trước khi các tôn giáo khác du nhập vào nước ta. Sở dĩ họ thờ phượng Ông Trời vì họ biết rõ rằng phải có một Đấng dựng nên muôn loài vạn vật, dựng nên con người. […]