Nước Thiên Đàng dành cho những người giống như con trẻ

Ma-thi-ơ 19: 14b

Thi Thiên 119:105

Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi,
Ánh sáng cho đường lối tôi.

Châm ngôn 22:6

Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo;
Dầu khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó.

Châm ngôn 9:10

Kính sợ Đức Giê-hô-va, ấy là khởi đầu sự khôn ngoan;
Sự nhìn biết Đấng Thánh, đó là sự thông sáng.

Latest Sermons

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 24.11.2019

Chúa nhật 24.11.2019 (Lễ Tạ ơn). Đề tài: LẼ MẦU NHIỆM CỦA SỰ SỐNG LẠI. Kinh Thánh: 1Cô-rinh-tô 15:35-58. Câu gốc: “Tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự thắng, nhờ Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta” (1Cô-rinh-tô 15:57). Đố Kinh Thánh: Sáng thế ký 9-12. Thể loại: Chia sẻ.

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 17.11.2019

Chúa nhật 17.11.2019. Đề tài: HY VỌNG CỦA SỰ SỐNG LẠI. Kinh Thánh: 1Cô-rinh-tô 15:20-34. Câu gốc: “Nhưng bây giờ, Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ” (1Cô-rinh-tô 15:20). Đố Kinh Thánh: Sáng thế ký 5-8. Thể loại: Giải đáp thắc mắc.

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 10.11.2019

Chúa nhật 10.11.2019. Đề tài: CHÚA NHẬT TRUNG TRÁNG NIÊN TIN LÀNH. Kinh Thánh: Thi thiên 128. Câu gốc: “Phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va đi trong đường lối Ngài” (Thi thiên 128:1). Đố Kinh Thánh: Sáng 1-4. Thể loại: Tâm tình.

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT.10.11.2019

Chúa nhật 10.11.2019. Đề tài: CHÚA NHẬT TRUNG TRÁNG NIÊN TIN LÀNH. Kinh Thánh: Thi thiên 128. Câu gốc: “Phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va đi trong đường lối Ngài” (Thi thiên 128:1). Đố Kinh Thánh: Sáng 1-4. Thể loại: Tâm tình.

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG CHÚA. BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT. 3.11.2019

Chúa nhật 03.11.2019. Đề tài: ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĂN NĂN. Kinh Thánh: Lu-ca 15:7,10. Câu gốc: “Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều […]

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI CHÚA NHẬT.27.10.2019

Chúa nhật 27.10.2019. Đề tài: SINH NHẬT QUÝ IV. Kinh Thánh: Thi thiên 9:1-20. Câu gốc: “Tôi sẽ hết lòng cảm tạ Đức Giê-hô-va, tỏ ra các công việc lạ lùng của Ngài. Hỡi Đấng Chí Cao, tôi sẽ vui vẻ, hớn hở nơi Ngài. Và ca tụng danh của Ngài” (Thi thiên 9:1-2). Đố […]

Đức Chúa Trời yêu thương bạn!

Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.

(Rô-ma 5:8)

Tìm Hiểu

Tôn chỉ Hội Thánh

Kính CHÚA – Yêu Người

Truyền Giảng Phúc Âm

Xây Dựng Hội Thánh

Tìm Hiểu

Truyền Giảng

CÁCH LÀM CHỨNG CHO NGƯỜI CHƯA TIN

CÁCH LÀM CHỨNG CHO NGƯỜI CHƯA TIN Để người chưa tin từ bỏ những thần hư không của họ, trở về thờ phượng Chúa thì chúng ta cần phải chứng minh hai điểm quan trọng: (1) Chúa Giê-xu là Đấng Tạo Hóa và (2) Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Thế. I.                   Chúa Giê-xu là Đấng […]

TRỞ VỀ VỚI ÔNG TRỜI

Từ ngàn xưa cho đến hôm nay, con người vẫn luôn tự hỏi: “Thế giới nầy từ đâu mà có? Ai đã dựng nên con người? Con người có mặt trên trần gian để làm gì? Sau khi chết, con người sẽ đi về đâu? Làm sao để con người được cứu rỗi?”

CON ĐƯỜNG CỨU RỖI DUY NHẤT

Từ ngàn xưa, ông bà tổ tiên của người Việt chúng ta đã thờ phượng Ông Trời, ngay cả trước khi các tôn giáo khác du nhập vào nước ta. Sở dĩ họ thờ phượng Ông Trời vì họ biết rõ rằng phải có một Đấng dựng nên muôn loài vạn vật, dựng nên con người. […]